Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het MVO beleid van Parker gaat over onze bedrijfsvoering en producten. We hebben keuzes gemaakt op gebied van milieu, ethiek en medewerkers.Parker is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. In de ontwerp fase kijken we o.a. naar energiezuinigheid, levensduur, eenvoudiger onderhoud en hergebruik van materialen. Ook staan we voor eerlijk zaken doen, eerlijke concurrentie, geen prijsafspraken en geen corruptie.

Elke afdeling denkt na over het reduceren van energieverbruik en afval. We registreren o.a. stroom-, water- en papierverbruik, CO2 uitstoot en aantal vliegreizen met als doelstelling om voor 2020 onze CO2 uitstoot (vanaf 2014) met 50% te reduceren. Dankzij Groene Stroom, elektrisch rijden en een warmte terugwininstallatie is deze doelstelling al in 2018 nagenoeg bereikt.

Onder de noemer High Performance Teams stimuleren we dat medewerkers zelf initiatieven ontplooien om zaken anders/beter te regelen. Iedereen kan zelf een team starten om een onderwerp aan te pakken. Ons gezondheidsprogramma Parker Vitaal en het verruimen van de (elektrische) fietsenstalling zijn hier mooie voorbeelden van.